MORAS

خودکشی چگونه به وجود می آید

علت و نشانه های قبل از خودکشی + ره حل روانشناسانه – نمناک

چرا برخی افراد دست به خودکشی می زنند؟ چه نشانه هایی می گوید که شما یا دیگری در فکر خودکشی هستید؟ چطور می توان کسی را از خودکشی منصرف کرد ؟ و چندین سوال مهم …

کمک‌های اولیه روانی برای جلوگیری از خودکشی در اطرافیان – …

هیچ شواهد علمی که نشان دهد “خودکشی در خمیره و سرشت کسی است” وجود ندارد و هر کسی که دچار چنین وضعیتی شده هم می‌تواند از این افکار نجات یابد.

فکر خودکشی – Mind

فکر خودکشی پدیده‌ای معمولی است و چیزی نیست که از آن احساس شرم بکنید. شما تنها نیستید. فکر کردن در مورد خودکشی به این معنی نیست که شما واقعا می خواهید به …

خودکشی چگونه به وجود می آید – آپارات

نیلوفر رجبیان دانشجوی دكتری روانشناسی عضو سازمان نظام روانشناسی عضو مركز پژوهشی كودكان متخصص كودك و نوجوان تست های شخصیت شناسی زوج درمانی و خانواده …

اگر در فکر خودکشی هستید بدانید که… – عصرایران

وقتی شنیدیم کسی از خودکشی حرف می زند، نباید با این لحن که «برو بابا، شوخی نکن، تو عرضه این کار را نداری» و الفاظ مشابه، با او حرف بزنیم! وقتی کسی این حرف …

مقایسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به …

ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در. ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ …

عوامل مهم در خودکشی نوجوانان – بیتوته

نگرانی های زيادي براي والدین نوجوان و روش برخورد با این تغييرات بوجود می آورد. خود‌کشی دومین عامل مرگ و میر نوجوانان به حساب می آید. مشکلاتی مانند فشار تحصیلی، …

تمایل به خودکشی از کجا نشأت می گیرد؟ – پارسینه

«استیون فرای»، بازیگر انگلیسی، گفته ای زیبا درباره ی نحوه ی برخورد با بیماران افسرده دارد؛ «اگر کسی را می شناسید که افسرده است؛ لطفاً راه …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر