MORAS

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند – …

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده‌است و سه متهم به …

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند …

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده‌است و …

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده است و سه متهم …

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می شوند …

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت های تعاونی …

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند

معاون فرماندار آستارا گفت: ساخت مجتمع مسکن مهر این شهرستان با ۹۰۰ واحد از سال ۸۷ آغاز شده بود و تاکنون ۳۰۰ واحد در بخش های آزاد و کارگری تحویل داده …

متخلفان مالی مسکن مهر گیلان محاکمه می شوند | معاون سیاسی …

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده ا.

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می شوند – …

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محØ.

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده‌است و سه متهم به زودی در دادگستری …

متخلفان مالی مسکن مهر گیلان محاکمه می‌شوند – رکنا

حوادث رکنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: تخلفات مالی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر این شهرستان محرز شده‌است و سه متهم به …

معاون فرماندار آستارا: متخلفان مالی مسکن مهر محاکمه می‌شوند – …

سامان ساسانیان روز پنجشنبه در فرمانداری آستارا اظهار کرد: حساب بانکی مسدود شرکت های تعاونی مسکن مهر، با رای دادگاه برای جذب اعتبار بازگشایی …

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر