MORAS

نرم افزار Visual Studio 2017 نشر جی بی تیم

نرم افزار Visual Studio 2017 Enterprise | گروه نرم افزار JB …

پرچم دار زبان های برنامه نویسی توسط مایکروسافت است که جهت برنامه نویسی در سطح پیشرفته ایجاد شده و استفاده می شود.

نرم افزار Microsoft SQL Server 2017 All Edition نشر جی بی تیم

نرم افزار SQL Server 2016 / 2017 نشر جی بی تیم. نرم افزار SQL Server 2016 / 2017 … نرم افزار Visual Studio 2017 نشر جی بی تیم. نرم افزار Visual Studio 2017 …

دانلود Packt Testing for Reliability and Performance with …

نرم افزار Visual Studio 2017 نشر جی بی تیم … این برنامه، ابزارهای متنوعی را در اختیار تیم های بزرگ یا کوچک برای ساختن برنامه برای انواع Platform ها می گذارد.

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر