MORAS

نصف کردن گلوله توسط شمشیر سامورایی

نصف کردن گلوله شلیک شده توسط سامورایی با شمشیر کاتانا

یک سامورایی به نام “Isao Machii”می تواند با شمشیر خود گلوله شلیک شده ای را در هوا نصف کند. ایسائو که استاد هنر های رزمی است در مقابل چشم های کارشناسان کتاب …

نصف كردن گلوله با شمشیر – آپارات

این مرد سامورایی گلوله را با شمشیر خود نصف میكند.

این مرد سامورایی با شمشیر گلوله را در هوا دو نصف می کند …

چیزهایی وجود دارد که ممکن است انجامش توسط سوپر قهرمانان یا افراد افسانه ای انجام شود؛ مانند نصف کردن گلوله در هوا، اما سامورایی های مدرن می توانند این …

نصف کردن گلوله شلیک شده توسط سامورایی با شمشیر …

یک سامورایی به نام “Isao Machii”می تواند با شمشیر خود گلوله شلیک شده ای را در هوا نصف کند. ایسائو که استاد هنر های رزمی است در مقابل چشم های کارشناسان کتاب …

نصف کردن گلوله رو هوا توسط سریع ترین شمشیرزن – مهرگان …

یک سامورایی با نام ایسائوماچی رکورد دار گینس، با سرعت شمشیر زنی ماورائی که می‌تونه گلوله رو تو هوا نصف کنه.

نصف کردن گلوله با شمشیر در آسمان +فیلم – YJC

یک سامورایی به نام “Isao Machii” توانایی آن را دارد تا با یک ضربه شمشیر گلوله ای به اندازه نخود را در آسمان نصف کند.

این مرد سامورایی با شمشیر گلوله را در هوا دو نصف می کند | …

چیزهایی وجود دارد که ممکن است انجامش توسط سوپر قهرمانان یا افراد افسانه ای انجام شود؛ مانند نصف کردن گلوله در هوا، اما سامورایی های مدرن می توانند این …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر