MORAS

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد – …

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان گفت: ساماندهی ۱۲ و نیم کیلومتر از حاشیه رودخانه آستارا چای در نوار مرزی جمهوری …

هفت ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد …

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان گفت: ساماندهی 12 و نیم …

هفت ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان …

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد – …

گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان حاکی است، وحید خرمی روز پنجشنبه در بازدید از رودخانه مرزی شهرستان آستارا اظهار کرد: هدف …

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان گفت: ساماندهی ۱۲ و نیم کیلومتر از حاشیه رودخانه آستارا چای در نوار مرزی جمهوری آذربایجان در دستور کار …

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد – …

گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان حاکی است، وحید خرمی روز پنجشنبه در بازدید از رودخانه مرزی شهرستان آستارا اظهار کرد: هدف …

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد|ایرنا

پویشگر: خبری لند.

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان گفت: ساماندهی ۱۲ و نیم کیلومتر از حاشیه رودخانه آستارا چای در نوار مرزی جمهوری آذربایجان در دستور کار است و تاکنون …

هفت‌ونیم کیلومتر از حاشیه رودخانه مرزی آستارا ساماندهی شد|ایرنا

پویشگر: خبرپو.
فروشگاه مارکت سنتر